Skip to main content

FAQ Ερωτήσεις-Απαντήσεις
για Εξωτερικά Ιατρεία και Νοσηλεία παθήσεων ψυχικής υγειάς

Πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας της Κλινικής ΛΥΡΑΚΟΥ

Νοσηλεία

Τι είναι η ψυχιατρική κλινική;
Η ψυχιατρική κλινική είναι ένας χώρος θεραπείας, ο οποίος περιθάλπει ανθρώπους με ψυχικές ασθένειες. Παραδείγματα τέτοιων ασθενειών είναι η σχιζοφρένεια, η κατάθλιψη, η διπολική διαταραχή, οι εξαρτήσεις από αλκοόλ, ναρκωτικά κλπ, οι διαταραχές μνήμης και συμπεριφοράς και άλλες. Πολλές εκ των ανωτέρω παθήσεων και αναλόγως της σοβαρότητάς τους μπορούν να αντιμετωπιστούν με εξωτερική παρακολούθηση. Η ψυχική πάθηση είναι νόσημα όπως και οι υπόλοιπες ασθένειες και ο ψυχικά πάσχων πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.
Πότε πρέπει να εισαχθεί κάποιος σε μία ψυχιατρική κλινική;
Αυτή είναι μία ερώτηση που μόνο ο πάσχων και ο θεραπευτής του μπορούν να απαντήσουν. Προειδοποιητικά σημάδια όμως, που πρέπει να ανησυχήσουν κάποιον, είναι οι αρνητικές σκέψεις ή συναισθήματα να βλάψει τον εαυτό του ή τρίτους, οι παραισθήσεις, οι συνεχείς εναλλαγές των συναισθημάτων κλπ. Το καλύτερο σε αυτή την περίπτωση είναι να υπάρξει άμεση επικοινωνία με δομή ψυχικής υγείας, ούτως ώστε να εξευρεθεί ο καλύτερος τρόπος θεραπείας.
Με ποιους τρόπους γίνεται η εισαγωγή σε μία ψυχιατρική κλινική;
Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής σε μία ψυχιατρική κλινική˙ η εκούσια και η ακούσια νοσηλεία. Η εκούσια νοσηλεία γίνεται με την θέληση του ασθενούς. Συνήθως έχει υπάρξει επικοινωνία με την δομή ψυχικής υγείας και έχει προγραμματιστεί ημέρα και ώρα εισαγωγής.
Η ακούσια νοσηλεία γίνεται παρά την θέληση του ασθενούς, εφαρμόζεται όταν ο ασθενής δεν αναγνωρίζει το πρόβλημα υγείας του και υπάρχει υψηλός κίνδυνος να βλάψει τον εαυτό του ή τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο εισαγωγής και τον χρόνο νοσηλείας. Η τροποποίηση της ακούσιας νοσηλείας και η μεταφορά του ασθενούς από Δημόσια δομή σε Ιδιωτική ψυχιατρική κλινική πλέον είναι γρήγορη και τυποποιημένη.
Πόσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία στην κλινική;
Λόγω της διαφορετικής φύσης του αιτήματος και της δυσκολίας του κάθε ανθρώπου, το διάστημα της νοσηλείας καθορίζεται από την θεραπευτική ομάδα (ψυχιάτρους, ψυχολόγους κτλ) σε συνεργασία με τον εκάστοτε θεραπευόμενο και το υποστηρικτικό του δίκτυο.
Ποια διαδικασία ακολουθείται για την εισαγωγή στην κλινική;
Αρχικά χρειάζεται να γίνει επικοινωνία με την γραμματεία της κλινικής στα τηλέφωνα 210 61 31 802 ή 210 80 44 330. Εν συνεχεία η γραμματεία θα προωθήσει το αίτημά σας στο αρμόδιο μέλος της θεραπευτικής ομάδας το οποίο παρέχει στον ενδιαφερόμενο εξειδικευμένες σε κάθε περίπτωση κατευθυντήριες για την διαδικασία της εισαγωγής.
Είναι ξεχωριστά τα τμήματα, που νοσηλεύονται οι ασθενείς και τι γίνεται με την διατροφή τους;
Ναι, στην κλινική Λυράκου έχουμε προνοήσει να νοσηλεύονται οι ασθενείς σε ξεχωριστά τμήματα, ανάλογα με την πάθηση και την συμπτωματολογία της.
Κάθε τμήμα έχει το δικό του καθιστικό, ενώ μεριμνούμε η συγκατοίκηση να είναι του ιδίου φύλλου, με κοινά ενδιαφέροντα και κοντινής ηλικίας. Οι ομαδικές θεραπείες, που διεξάγονται στην κλινική, γίνονται αποκλειστικά με την συμμετοχή των νοσηλευομένων εκάστου τμήματος. Κοινή χρήση των χώρων από όλους τους νοσηλευόμενους γίνεται στο εντευκτήριο και στον αύλειο χώρο της κλινικής.
Η σίτιση βασίζεται στην μεσογειακή κουζίνα, ενώ μπορεί να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες του νοσηλευόμενου.
Υπάρχει αναμονή για την εισαγωγή στην κλινική;
Οι εισαγωγές πραγματοποιούνται άμεσα, χωρίς αναμονή, σε ημέρα και ώρα που συνεννοούνται οι θεραπευόμενοι με τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας.
Τι ακολουθεί μετά την εισαγωγή στην κλινική;
Στην κλινική πραγματοποιείται καθημερινά πληθώρα θεραπευτικών ομάδων (ομαδική ψυχοθεραπεία, εργοθεραπεία, θεατρικό παιχνίδι, κινησιοθεραπεία, γιόγκα κ.α). Παράλληλα πραγματοποιείται και ατομική ψυχοθεραπεία. Επιπλέον, κάθε θεραπευόμενος παρακολουθείται εξατομικευμένα από ομάδα ψυχιάτρων και λαμβάνει την ενδεδειγμένη ψυχιατρική παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή.
Η θεραπεία πραγματοποιείται μόνο μέσω νοσηλείας;
Κάθε μέλος της θεραπευτικής ομάδας (ψυχίατροι, ψυχολόγοι κτλ.) παρέχει υποστήριξη και στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής εφόσον κριθεί τόσο από τον θεραπευτή όσο και από τον θεραπευόμενο ότι θα ήταν βοηθητικό.
Τι πρέπει να φέρει μαζί του ο ασθενής κατά την εισαγωγή?
Ο ασθενής θα πρέπει να φέρει μαζί του: κάποια άνετα ρούχα, πιτζάμες, πετσέτες, παντόφλες, αθλητικά παπούτσια κτλ, είδη προσωπικής υγιεινής, όπως οδοντόβουρτσα και οδοντόπαστα κλπ. Επίσης, εάν το επιθυμεί μπορεί να φέρει ένα μικρό ραδιόφωνο, σταυρόλεξα, βιβλία κλπ.
Δεν μπορεί να φέρει μαζί του: αλκοόλ, προσωπικά αντικείμενα αξίας, αναπτήρες, φάρμακα (εκτός εάν ζητηθεί από τον ιατρό) ή άλλες ουσίες, κινητά τηλέφωνα και φαγητό.
Λόγω covid πως πραγματοποιείται η εισαγωγή;
Η εισαγωγή γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Συνήθως απαιτείται μοριακό διαγνωστικό τεστ 48 ωρών. Μπορούν να σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες από τηλεφώνου.

Εξωτερικά Ιατρεία

Γιατί μια ψυχιατρική κλινική είναι απαραίτητο να έχει οργανωμένα εξωτερικά ιατρεία;
Αυτό το ερώτημα έχει την εξής απλή απάντηση: «ο θεραπευόμενος χρειάζεται μία ολιστική αντιμετώπιση». Πολλές φορές, δηλαδή, ο πάσχων δεν χρήζει νοσηλείας, αλλά ρύθμιση και παρακολούθηση σε εξωτερική βάση, τουλάχιστον όταν η πάθηση ή η υποτροπή είναι σε αρχική φάση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει, με άλλα λόγια, η ρήση «το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν». Άλλες φορές, μετά από μία νοσηλεία χρειάζεται η θεραπεία να συνεχιστεί σε εξωτερική βάση με κύριο στόχο την αποφυγή της υποτροπής και της επανεισαγωγής του σε ψυχιατρική κλινική. Κάποιες φορές, χρειάζεται να αξιολογηθεί ο ενδιαφερόμενος και να καθοριστεί το θεραπευτικό του πλαίσιο. Τις περισσότερες, δε, φορές, μαζί με τον θεραπευόμενο εμπλέκεται στη νόσο και το οικογενειακό ή οικείο του περιβάλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις και η οικογένεια χρειάζεται στήριξη. Οι θεραπευτές (ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι) της Κλινικής Λυράκου έχοντας μακροχρόνια κλινική εμπειρία μπορούν να αξιολογήσουν, να προτείνουν και εν τέλει να εξατομικεύσουν την θεραπεία εκάστου ενδιαφερόμενου.
Πρέπει να επισκεφθώ τα εξωτερικά ιατρεία ή να νοσηλευθώ;
Αυτή είναι μία ερώτηση που μόνο ο ενδιαφερόμενος και ο θεραπευτής του μπορούν να απαντήσουν. Σε γενικές γραμμές, η πρόοδος των κλάδων της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας και των συναφών επιστημών, όπως η νευροφαρμακολογία, έχουν συνδράμει στην έγκαιρη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψυχικών παθήσεων, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία στις περισσότερες των περιπτώσεων. Παρ’ ολ’ αυτά και σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας ο θεραπευτής οφείλει να προτείνει και να παραπέμψει για νοσηλεία, όταν διακρίνει ότι η πάθηση και τα συμπτώματά της δεν δύναται να αντιμετωπιστούν επαρκώς σε εξωτερική βάση. Εν τέλει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ψυχικές παθήσεις είναι νόσοι και πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας ή και καλύτερης αντιμετώπισης με τις υπόλοιπες ειδικότητες της ιατρικής επιστήμης.
Χρειάζεται να επισκεφθώ ψυχίατρο ή ψυχολόγο;
Κάποιες πρώτες κατευθυντήριες πληροφορίες μπορούν να δοθούν και τηλεφωνικά. Ένας έμπειρος θεραπευτής παίρνοντας ένα σύντομο ιστορικό της πάθησης και των συμπτωμάτων της, μπορεί να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο στην επιλογή ψυχιάτρου ή ψυχολόγου. Κάποιες φορές δε, δύναται να χρειαστεί να επισκεφθεί ο ενδιαφερόμενος και ψυχίατρο και ψυχολόγο. Σε γενικές γραμμές, η θεραπευτική σχέση, η οποία αναπτύσσεται μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου, είναι μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους, που επηρεάζουν την έκβαση της πορείας του οφελούμενου.
Ποιο είναι το κόστος και η διάρκεια της συνεδρίας;
Το κόστος κυμαίνεται από 60,00 € έως 85,00 € ανά συνεδρία ανάλογα με τον θεραπευτή, εάν είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Η διάρκεια των συνεδριών εξαρτάται από το είδος της θεραπευτικής παρέμβασης (π.χ. οι συνεδρίες με τους ψυχολόγους διαρκούν περίπου 50 λεπτά της ώρας).
Η διενέργεια της Πολυθεματικής Κλίμακας Προσωπικότητας (MMPI) χρεώνεται 150 €. Για την συμπλήρωση του MMPI θα χρειαστεί να αφιερώσει ο ενδιαφερόμενος περίπου 2 ώρες για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Πόσα ραντεβού απαιτούνται να γίνουν για να ολοκληρωθεί η θεραπεία μου;
Η συνολική διάρκεια της θεραπείας δεν μπορεί να καθοριστεί, διότι εξαρτάται από την πάθηση, την προσωπικότητα και την χρονιότητα της νόσου, που αντιμετωπίζει ο ενδιαφερόμενος. Κατά την πρώτη συνεδρία κύριος στόχος είναι η γνωριμία, η λήψη ιστορικού, η αξιολόγηση, η διάγνωση και η διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου, μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου. Συνήθως, αρχικά απαιτούνται συχνότερες συνεδρίες, ενώ σε βάθος χρόνου η συχνότητα βαίνει μειούμενη. Ανάλογα με το πλήθος των μηνιαίων συνεδριών μπορεί να γίνει και αναπροσαρμογή της τιμολόγησης τους.
Γίνονται και διαδικτυακές συνεδρίες;
Ναι, παρέχεται από την Κλινική Λυράκου αυτή η δυνατότητα, υπό τις προϋποθέσεις, που διασφαλίζεται η εχεμύθεια και η προσωπικότητα του θεραπευόμενου. Μπορούν κατόπιν πρότερης συνεννόησης να οριστούν διαδικτυακές συνεδρίες. Το κόστος δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την δια ζώσης συνεδρία.
Ποιες είναι οι ημέρες και ώρες που πραγματοποιούνται τα εξωτερικά ιατρεία;
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται καθημερινώς από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 18:00. Η γραμματεία της κλινικής μπορεί να προγραμματίσει συνάντηση με τον αρμόδιο θεραπευτή κατόπιν τηλεφωνικού αιτήματός σας.
Χρειάζεται να προσκομίσω αρνητικό rapid test προ της εισόδου μου στην κλινική;
Για τον θεραπευόμενο δεν απαιτείται η προσκόμιση αρνητικού τεστ. Απαιτείται όμως για τον συνοδό. Υπάρχουν εξωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι της κλινικής, στους οποίους ο συνοδός μπορεί να περιμένει, εάν δεν επιθυμεί να εισέλθει στον χώρο του ψυχοθεραπευτικού κέντρου. Τα ανωτέρω τροποποιούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και ο Ε.Ο.Δ.Δ.Υ.

Θεραπείες rTMS

Τι είναι το rTMS;
Ο Επαναληπτικός Διακρανιακός Ερεθισμός (rTMS) είναι μία θεραπεία που δεν χρήζει νοσηλείας και επιφέρει βελτίωση σε διάφορες ψυχικές ασθένειες όπως π.χ. η κατάθλιψη. Χρησιμοποιεί παλλόμενο μαγνητικό πεδίο για να ερεθίσει τον εγκέφαλο και να τον επαναφέρει σε μία κατάσταση ισορροπίας. Οι ασθενείς δεν χρειάζονται αναισθησία, ούτε ηρεμιστικά φάρμακα κατά την διάρκεια της θεραπείας. Μπορούν δε να συνεχίσουν τις καθημερινές δραστηριότητες τους αμέσως μετά το τέλος της θεραπευτικής συνεδρίας.
Για ποιόν είναι κατάλληλο το rTMS;
Η κλινική μας ειδικεύεται στην χρήση του rTMS κυρίως για την θεραπεία της κατάθλιψης σε οποιαδήποτε μορφή της:
  • Μονοπολική
  • Διπολική
  • Άτυπη
  • Κατάθλιψη μετά τον τοκετό
  • Κατάθλιψη ανθεκτική σε φαρμακευτική αγωγή
Επίσης συνιστάται για κάποιες διαταραχές άγχους, μανιοκατάθλιψης, ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών και σε μερικές περιπτώσεις ψύχωσης (σχιζοφρένειας). Μπορεί να βοηθήσει ασθενείς με μικρή ανταπόκριση στην φαρμακευτική αγωγή ή σε περιπτώσεις ανεπιθύμητων παρενεργειών τους.
Πως επιτυγχάνει το rTMS την βελτίωση του ασθενούς στην κατάθλιψη και στις άλλες ψυχικές νόσους;
Στην κατάθλιψη, μία μικρή περιοχή του εγκεφάλου που βρίσκεται πίσω από το μέτωπο, δείχνει ασυνήθιστα χαμηλή δραστηριότητα. Πιστεύεται ότι αυτή η περιοχή του εγκεφάλου είναι υπεύθυνη για τον ανεπαρκή ερεθισμό του κέντρου ελέγχου της διάθεσης. Οι επαναλαμβανόμενοι μαγνητικοί παλμοί αυξάνουν την δραστηριότητα της ανενεργούς περιοχής και ανεβάζουν τη διάθεση του ασθενούς. Οι αλλαγές δεν είναι στιγμιαίες αλλά απαιτούνται μερικές συνεδρίες για να επιτευχθεί η αλλαγή στη διάθεση του ασθενούς.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η διέγερση άλλων περιοχών του εγκεφάλου έχει θετικά αποτελέσματα στην θεραπεία ψυχικών νόσων όπως οι αγχώδεις διαταραχές, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η διπολική συναισθηματική διαταραχή (μανιοκατάθλιψη) και το μετατραυματικό στρες.
Χρειάζεται νοσηλεία για θεραπεία με rTMS;
Όχι δεν απαιτείται νοσηλεία, διότι είναι μια θεραπεία χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες, διάρκειας περίπου 30 λεπτών. Μετά την θεραπεία ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά του (εργασία, δραστηριότητες κλπ), απαλλαγμένος από τις ανεπιθύμητες παρενέργειες άλλων θεραπευτικών μεθόδων.
Ποια είναι τα κλινικά αποτελέσματα του rTMS;
Το rTMS για την θεραπεία της κατάθλιψης έχει γίνει αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης με πάνω από χίλιες κλινικές μελέτες. Πολλές από αυτές τις μελέτες έχουν δοκιμές με διάφορες μορφές θεραπείας και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Αυτές οι μελέτες έχουν οδηγήσει κορυφαίους επιστήμονες στην διαπίστωση ότι το rTMS βελτιώνει αισθητά την κατάσταση των ασθενών με κατάθλιψη σε επίπεδα συγκρίσιμα με έναν μεγάλο αριθμό από διαθέσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς τις παρενέργειες τις οποίες αυτά έχουν.
Κλινικές μελέτες σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα και σε άλλες παθήσεις όπως οι αγχώδεις διαταραχές, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η διπολική συναισθηματική διαταραχή (μανιοκατάθλιψη) και το μετατραυματικό στρες ενώ αρκετές μελέτες τελευταία εξετάζουν της επίδραση του rTMS στη σχιζοφρένεια - ψύχωση (αντιμετώπιση επίμονων ακουστικών ψευδαισθήσεων).
Ποιά είναι η διαδικασία για να αρχίσει ένας ασθενής την θεραπεία με το rTMS;
Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Σε πρώτη φάση απαιτείται μία συνεδρία με έναν από τους ειδικευμένους ψυχιάτρους μας ώστε να εκτιμηθεί εάν το rTMS είναι μία θεραπευτική μέθοδος κατάλληλη για εσάς. Πιθανότατα να απαιτηθούν κάποιες επιπλέον ιατρικές εξετάσεις. Κατόπιν το μόνο που απομένει είναι το πρώτο ραντεβού για μία θεραπευτική συνεδρία.
Ποια είναι η διαδικασία στις θεραπευτικές συνεδρίες και πόσο διαρκεί;
Κατά την διάρκεια του rTMS δεν απαιτείται αναισθησία ούτε κάποιας μορφής ηρεμιστική αγωγή σε αντίθεση με την ECT (Ηλεκτροσπασμοθεραπεία). Είναι μία μη επεμβατική μέθοδος χωρίς σοβαρές παρενέργειες (ίσως να εμφανιστεί ένας ελαφρύς πονοκέφαλους σε ελάχιστες περιπτώσεις).Ο θεραπευόμενος κάθετε σε μία αναπαυτική αναλυόμενη πολυθρόνα και ο θεραπευτής τοποθετεί ένα πηνίο δίπλα στο κεφάλι του. Ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχάνημα παράγει μία σειρά από μαγνητικούς παλμούς που ερεθίζουν τις κατάλληλες περιοχές του εγκεφάλου. Αυτοί οι παλμοί δημιουργούν μικρά ηλεκτρικά ρεύματα στα νευρικά κύτταρα που οδηγούν σε θεραπευτικό ερεθισμό του εγκεφάλου. Ο θεραπευόμενος δεν νοιώθει αυτό το ηλεκτρικό φαινόμενο παρά μόνο ακούει τον επαναλαμβανόμενο ήχο που παράγει το πηνίο.
Στην πρώτη συνεδρία ο θεραπευτής θα επιχειρήσει να προσδιορίσει την ακριβή ένταση του μαγνητικού πεδίου που απαιτείται για την διέγερση του εγκεφάλου. Αυτή διαφέρει από άτομο σε άτομο. Προσδιορίζεται με βάση την ευαισθησία του κινητικού φλοιού στα μαγνητικά ερεθίσματα. Κατόπιν, ο θεραπευτής παίρνει κάποιες μετρήσεις των διαστάσεων της κεφαλής του θεραπευόμενου για να προσδιορίσει την ακριβή θέση που πρέπει να τοποθετηθεί το πηνίο κατά την διάρκεια της θεραπείας.
Στις ακόλουθες συνεδρίες και με βάση την προτεινόμενη αγωγή διεγείρονται συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου με βάση συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Οι συνεδρίες διαρκούν κατά μέσο όρο 20-30 λεπτά και συνεχίζονται για 2-4 εβδομάδες με συχνότητα από 3-5 φορές τη εβδομάδα. Συνήθως τα πρώτα αποτελέσματα όπου διαφαίνεται η αλλαγή της διάθεσης εμφανίζονται μετά από 2 εβδομάδες ανάλογα με την συχνότητα των συνεδριών. Τότε συνίσταται επανεκτίμηση από τον θεράποντα ιατρό ώστε να κριθεί η πρόοδος της θεραπείας.
Ποια είναι η μετά την θεραπεία παρακολούθηση;
Μετά το τέλος της αγωγής συνιστάται εκτίμηση από τον ιατρό σας σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να υπάρχει παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και να αποφευχθεί πιθανή της υποτροπή. Μερικοί ασθενείς χρειάζεται να επιστρέψουν κάποια στιγμή για μία σύντομη επαναληπτική θεραπεία . Αν νοιώθετε ότι η κατάθλιψη επιστρέφει μην διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.
Υπάρχουν παρενέργειες και αν ναι ποιές;
Σε αντίθεση με τις θεραπείες βασισμένες σε φαρμακευτική αγωγή οι παρενέργειες την θεραπείας με rTMS είναι εξαιρετικά ήπιες. Ορισμένοι ασθενείς (ποσοστό 10%) υποφέρουν από ήπιες κεφαλαλγίες οι οποίες εξαφανίζονται με την πάροδο 2-3 ωρών ή με την χρήση των συνήθων αντιαναλγητικών (π.χ. DEPON). Κατά την διάρκεια της συνεδρίας ίσως παρουσιαστούν ελαφρές συσπάσεις μυών του προσώπου. Για σύγκριση οι θεραπείες με φαρμακευτική αγωγή παρουσιάζουν πιο σοβαρές κεφαλαλγίες, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, αδυναμία, ζάλη, άγχος, διαταραχή του ύπνου, δυσκοιλιότητα και αύξηση βάρους σε συχνότητα που υπερβαίνει το 60%. Θεραπείες με ECT (Ηλεκτροσπασμοθεραπεία) παρουσιάζουν βραχεία απώλεια μνήμης, ναυτία, μεταβλητότητα στην ψυχική διάθεση, κεφαλαλγίες, μυαλγία και παροδική σύγχυση.
Πόσο αποτελεσματική είναι η θεραπεία με το rTMS σε σύγκριση με άλλες θεραπευτικές μεθόδους;
Η αποτελεσματικότητα του rTMS υπερβαίνει αυτή της φαρμακευτικής αγωγής και η πρώτη βελτίωση στην διάθεση του ασθενούς εμφανίζεται ακόμη και μετά την πάροδο 2 εβδομάδων. Επιπλέον η συχνότητα πιθανών υποτροπών της ασθένειας φαίνεται να είναι χαμηλότερη ακόμη και σε σύγκριση με την θεραπεία με ECT (Ηλεκτροσπασμοθεραπεία).
Σε ποιές περιπτώσεις αντενδεικνύεται η θεραπεία με rTMS;
Το rTMS αντενδεικνύεται σε ασθενείς που φέρουν μεταλλικές προσθήκες στην κεφαλή, έχουν βηματοδότες ή πάσχουν από σοβαρές καρδιακές παθήσεις, έχουν υψηλή ενδοκρανιακή πίεση, σε εγκύους γυναίκες και ιδιαιτέρως σε ασθενείς με ιστορικό ή χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, που αυξάνει τον κίνδυνο επιληπτικών κρίσεων.

Θεραπεία Alzheimer, Άνοιας

Τι είναι η ψυχιατρική κλινική;
Η ψυχιατρική κλινική είναι ένας χώρος θεραπείας, ο οποίος περιθάλπει ανθρώπους με ψυχικές ασθένειες. Παραδείγματα τέτοιων ασθενειών είναι η σχιζοφρένεια, η κατάθλιψη, η διπολική διαταραχή, οι εξαρτήσεις από αλκοόλ, ναρκωτικά κλπ, οι διαταραχές μνήμης και συμπεριφοράς και άλλες. Πολλές εκ των ανωτέρω παθήσεων και αναλόγως της σοβαρότητάς τους μπορούν να αντιμετωπιστούν με εξωτερική παρακολούθηση. Η ψυχική πάθηση είναι νόσημα όπως και οι υπόλοιπες ασθένειες και ο ψυχικά πάσχων πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.
Με ποιους τρόπους γίνεται η εισαγωγή σε μία ψυχιατρική κλινική;
Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής σε μία ψυχιατρική κλινική˙ η εκούσια και η ακούσια νοσηλεία. Η εκούσια νοσηλεία γίνεται με την θέληση του ασθενούς. Συνήθως έχει υπάρξει επικοινωνία με την δομή ψυχικής υγείας και έχει προγραμματιστεί ημέρα και ώρα εισαγωγής.
Η ακούσια νοσηλεία γίνεται παρά την θέληση του ασθενούς, εφαρμόζεται όταν ο ασθενής δεν αναγνωρίζει το πρόβλημα υγείας του και υπάρχει υψηλός κίνδυνος να βλάψει τον εαυτό του ή τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο εισαγωγής και τον χρόνο νοσηλείας. Η τροποποίηση της ακούσιας νοσηλείας και η μεταφορά του ασθενούς από Δημόσια δομή σε Ιδιωτική ψυχιατρική κλινική πλέον είναι γρήγορη και τυποποιημένη.
Πρέπει να νοσηλευτεί ο συγγενής μου σε ψυχιατρική κλινική ή σε γηροκομείο;
Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των Ψυχιατρικών Κλινικών και των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων. Ενδεικτικά και βάσει της κείμενης νομοθεσίας μία ψυχιατρική κλινική οφείλει να έχει 24ωρη ιατρική παρακολούθηση, συνεχή ψυχιατρική εκτίμηση των ασθενών, εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, συγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό κλπ, εν αντιθέσει με μία Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, στην οποία οι απαιτήσεις είναι πολύ λιγότερες. Αυτό συμβαίνει διότι αντικειμενικά μία ψυχιατρική κλινική προορίζεται για την περίθαλψη ατόμων σε οξεία φάση ή βαριάς μορφής της εκάστοτε νόσου. Συνεπώς, σε μία ψυχιατρική κλινική προσφέρεται πολύ πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρή μορφή άνοιας και η συμπτωματολογία της νόσου είναι σε έξαρση.
Πόσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία στην κλινική;
Λόγω της διαφορετικής φύσης του αιτήματος και της δυσκολίας του κάθε ανθρώπου, το διάστημα της νοσηλείας καθορίζεται από την θεραπευτική ομάδα σε συνεργασία με τον εκάστοτε θεραπευόμενο και κυρίως το υποστηρικτικό του δίκτυο. Με το πέρας της φαρμακευτικής ρύθμισης του ψυχογηριατρικού ασθενούς και της βελτίωσης της ψυχοκινητικής του καταστάσεως, το οικογενειακό του περιβάλλον, εάν το επιθυμεί, μπορεί να μεταφέρει τον οικείο του, είτε στο σπίτι του, είτε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της αρεσκείας του.
Ποια διαδικασία ακολουθείται για την εισαγωγή στην κλινική;
Αρχικά χρειάζεται να γίνει επικοινωνία με την γραμματεία της κλινικής στο τηλέφωνο 210 61 31 802. Εν συνεχεία η γραμματεία θα προωθήσει το αίτημά σας στο αρμόδιο μέλος της θεραπευτικής ομάδας το οποίο παρέχει στον ενδιαφερόμενο ή στους συγγενείς εξειδικευμένες σε κάθε περίπτωση κατευθυντήριες για την διαδικασία της εισαγωγής.
Είναι ξεχωριστό το τμήμα, που θα νοσηλευθεί ο οικείος μου και τι γίνεται με την διατροφή του;
Ναι, στην κλινική Λυράκου έχουμε προνοήσει να νοσηλεύονται οι ασθενείς σε ξεχωριστά τμήματα, ανάλογα με την πάθηση και την συμπτωματολογία της. Κάθε τμήμα έχει το δικό του καθιστικό, ενώ μεριμνούμε η συγκατοίκηση να είναι του ιδίου φύλλου, με κοινά ενδιαφέροντα και κοντινής ηλικίας. Οι ομαδικές θεραπείες, που διεξάγονται στην κλινική, γίνονται αποκλειστικά με την συμμετοχή των νοσηλευομένων εκάστου τμήματος. Κοινή χρήση των χώρων από όλους τους νοσηλευόμενους γίνεται στο εντευκτήριο και στον αύλειο χώρο της κλινικής. Η σίτιση βασίζεται στην μεσογειακή κουζίνα, ενώ μπορεί να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες του νοσηλευόμενου.
Τι ακολουθεί μετά την εισαγωγή στην κλινική;
Στην κλινική ο κάθε ασθενής παρακολουθείται εξατομικευμένα από ομάδα ψυχιάτρων και λαμβάνει την ενδεδειγμένη ψυχιατρική παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή. Επιπλέον, ιατρός ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής προβαίνει στην αξιολόγηση του ασθενούς από παθολογικής απόψεως και στην αντιμετώπιση της οποιασδήποτε νοσηρής κατάστασης, που ενδεχομένως έχει προκύψει. Τέλος, πραγματοποιούνται θεραπευτικές ομάδες εργοθεραπείας και κινησιοθεραπείας, ενώ παράλληλα, για όποιον ψυχογηριατρικό ασθενή κρίνεται εφικτό, πραγματοποιείται και ψυχοθεραπεία.
Τι πρέπει να φέρει μαζί του ο ασθενής κατά την εισαγωγή;
Ο ασθενής θα πρέπει να φέρει μαζί του: κάποια άνετα ρούχα, πιτζάμες, πετσέτες, παντόφλες, αθλητικά παπούτσια κτλ, είδη προσωπικής υγιεινής, όπως οδοντόβουρτσα και οδοντόπαστα κλπ. Επίσης, εάν το επιθυμεί μπορεί να φέρει ένα μικρό ραδιόφωνο, σταυρόλεξα, βιβλία κλπ.
Λόγω covid πως πραγματοποιείται η εισαγωγή;
Η εισαγωγή γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Συνήθως απαιτείται μοριακό διαγνωστικό τεστ 48 ωρών. Μπορούν να σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες από τηλεφώνου.