Skip to main content

Ομιλίες - Παρουσιάσεις σε συνέδρια

Συνέδρια Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας

Παρουσιάσεις και ομιλίες συνεργατών την κλινικής σε διάφορα συνέδρια ψυχιατρικής και ψυχολογίας

Στα πλαίσια της συνεχής ενημέρωσης αλλά και της προαγωγής της εμπειρίας των συνεργατών μας. Παρουσιάσεις και ομιλίες συνεργατών την κλινικής σε διάφορα συνέδρια ψυχιατρικής και ψυχολογίας, που έχουν λάβει χώρα εντός και εκτός Ελλάδας.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΗΛΙΟ (Κ.Ε.Ν.) ΣΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΣΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Η΄ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ;

Αθήνα, Μάρτιος 2012
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
Η πρωτόγνωρη οικονομική ύφεση, που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια και η πίεση για ριζικές αλλαγές του συστήματος υγείας, οδήγησε τα αρμόδια Υπουργεία στην εφαρμογή νέας μεθόδου τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών νοσηλείας.
Το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (Κ.Ε.Ν.) σκοπεύει στην επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και μείωσης του κόστους. Στη μελέτη αυτή διερευνάται η στάση ειδικών ψυχικής υγείας, οι οποίοι εργάζονται σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική, αναφορικά με τους προβλεπόμενους μέσους χρόνους νοσηλείας των αντιστοίχων Κ.Ε.Ν., για την αντιμετώπιση της οξέας φάσης των ψυχιατρικών παθήσεων.
Η μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε ήταν αυτή του συνδυασμού της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης. Διανεμήθηκαν 25 ερωτηματολόγια σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές και εν συνεχεία πάρθηκαν 4 συνεντεύξεις από 2 ψυχιάτρους, 1 ψυχολόγο και τη διευθύνουσα της κλινικής.
Τα αποτελέσματα και των δύο μεθοδολογιών, που ακολουθήθηκαν, υποδεικνύουν ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των προτεινόμενων από τα Κ.Ε.Ν. μέσων χρόνων νοσηλείας και των πεποιθήσεων των ειδικών, καθώς οι εργαζόμενοι εκτίμησαν, ότι απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερος χρόνος νοσηλείας για να επιτευχθεί μείωση των οξέων συμπτωμάτων και σταθεροποίηση του ασθενούς. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν ελήφθη υπόψιν, κατά την διαδικασία υπολογισμού των Κ.Ε.Ν. η ιδιαίτερη φύση των ψυχικών παθήσεων (αρνητική ζήτηση, υποτροπές, πρόωρη διακοπή της θεραπείας, χρονιότητα κλπ).
Συμπερασματικά, προτείνεται η εκ νέου αναδιάρθρωση των Κ.Ε.Ν. στη βάση μιας νέας κατηγοριοποίησης των ψυχικών παθήσεων, προσδιορισμού μεγαλυτέρων μέσων χρόνων παραμονής και χρηματοδότηση των υπηρεσιών σε ημερήσια βάση. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πιο υγειές ανταγωνιστικό περιβάλλον, οδηγώντας τους οργανισμούς ψυχικής υγείας στην παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών.
Υποψήφιος Διδάκτωρ DBA, ΜΑ in Health Management & Leadership,
Διοικητικός Διευθυντής – Αντιπρόεδρος ΔΣ “Κλινική Λυράκου ΑΕ”

The Role of Emotions in the Addiction Rehabilitation Process

Αθήνα, Μάιος 2011
16th International A.P.P.A.C. Conference

Δημήτριος Τσερπέλης

Interventions for Positive Psychotic Symptoms: A CBT approach for Delusions, Voices and Paranoia

Αθήνα, Μάϊος 2011
16th International A.P.P.A.C. Conference

Δημήτριος Τσερπέλης

Θεραπεία μέσω Τέχνης στην Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας

Χανιά, Μάιος 2010
2ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο: «Τέχνη και Ψυχιατρική»

Δρ Άρτεμις Ξανθάκη

Η Δημιουργική γραφή ως μέθοδος Καλλιτεχνικής Διαμεσολάβησης σε ομάδες ψυχοθεραπείας Διπλής Διάγνωσης

Χανιά, Μάιος 2010
2ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο : «Τέχνη και Ψυχιατρική»

Δημήτριος Τσερπέλης


Ψυχολογική εκτίμηση και υποστήριξη στη νόσο Alzheimer

Αθήνα, Μάιος 2010
Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. , 15ο Διεθνές Συνέδριο : “Νευροψυχιατρικές, Ψυχολογικές και Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα”

Ο ρόλος της κινητοποίησης στην δέσμευση του ασθενή για την συνέχιση της θεραπείας απεξάρτησης

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010
2ο Μονοθεματικό Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής: Εξαρτήσεις, Συννοσυρότητα, Πρόληψη και Θεραπεία

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010
2ο Μονοθεματικό Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής: Εξαρτήσεις, Συννοσυρότητα, Πρόληψη και Θεραπεία

Από την Εικαστική Δημιουργία στην "Λεκτική Αναπαράσταση του Συναισθήματος

Λυών Φεβρουάριος 2009
Παρουσίαση στα Γαλλικά στο Διεθνές Συνέδριο Ψυχολογίας "Ψυχική Δημιουργία και Καλλιτεχνική Δραστηριότητα" , του Κέντρου Ερευνών Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Λυών 2